БИЗНЕС & КЛИМАТ Добри примери и партньорства Този кратък доклад е изготвен в рамките на проект “Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики”.